Onderzoek: 40% gemeentewebsites in overtreding met AVG

Het is je vast niet ontgaan dat vanaf 25 mei 2018 de AVG wet gehandhaafd wordt. Deze wet verplicht bedrijven om zowel organisatorische als technische maatregelen te treffen om de privacy omtrent verwerking van persoonsgegevens te garanderen.

Als bedrijf met een specialisatie in leadgeneratie vinden wij het bijzonder belangrijk om veilig om te gaan met de data van onze bezoekers, klanten en medewerkers. Het implementeren en naleven van de regels van de nieuwe AVG privacywet nemen wij dan ook zeer serieus.

Voor overtreders van deze wet dreigt de Europese Unie met boetes tot 20 miljoen euro. Maar hoe gaat onze eigen overheid eigenlijk om met de gegevens van haar burgers? Wij besloten het uit te zoeken door 115 gemeentewebsites grondig te analyseren.

Het resultaat: 40% van de gemeentewebsites in Nederland is nog steeds niet AVG-proof.

AVG per provincie

Van alle Nederlandse provincies gaan de gemeentewebsites in Flevoland - 83% AVG-proof - het veiligst om met de gegevens van hun inwoners. Zeeland scoort met 33% het slechtst.

AVG onderzoek gemeentewebsites

Onderzoeksmethode

Onze AVG specialist heeft handmatig de websites van de tien grootste gemeenten per provincie onder de loep genomen. Niet elke provincie heeft 10 gemeenten, waardoor het totaal uitkomt op 115 gemeentewebsites. Op 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten in totaal. Wij hebben dus 30% van het totaal aantal gemeentewebsites onderzocht.

Er is in dit onderzoek gekeken naar de aanwezigheid en volledigheid van de privacyverklaring, zoals omschreven in Artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In 40% van de gevallen was de privacyverklaring niet toereikend of zelfs compleet afwezig.

De meest voorkomende fout heeft betrekking tot Artikel 37. Dit onderdeel stelt het verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Transparantie in wie deze persoon is, ontbrak bij veel gemeenten.

Vragen over dit AVG onderzoek

Dit onderzoek is op 29 juni 2018 uitgevoerd. Van elke overtreding zijn screenshots genomen.

Heb je vragen over dit onderzoek? Stuur dan een mailtje naar avg@leadsupply.nl. Wij beloven vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan ;-)

 

Subscribe